Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés pdf icon (8MB)

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés 01 pdf icon (29MB)

Támogatási szerződés 02 pdf icon(31MB)

Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1 ütem - tervezés

A Projekt kapcsán elvégzendő feladatok:


A Csepeli Szabadkikötő fejlesztésére vonatkozó alábbi tervek elkészítése, valamint az engedélyeztetési eljárás lefolytatása:

• engedélyezési tervek
• tendertervek

Az elkészítendő tervek az alábbi szakágakat érintik:

• vízoldali szakág
• vasút szakág
• közúti szakág
• közmű szakág

A tervezés az alábbi projektelemek műszaki tervezését (engedélyes és tender tervek szintjén) és engedélyeztetési eljárását foglalja magában:

• Kültelki és Mirelite vágány korszerűsítése
• A II. sz. medence észak-nyugati sarkához tartozó területek úthálózatának fejlesztése
• Kis nyíltrakodó kiépítése
• 28-as kitérő átépítése és az V., VI. rendezői vágányok burkolatának átépítése
• 5. kihúzó vasúti vágány megvilágítása
• Északi összekötő út- észak
• Északi összekötő út - dél + körforgalom
• Déli összekötő út
• Észak-déli összekötő út
• IV. sz. parkoló kiépítése
• Nehézáru kikötő

Mennyiségi adatok: 3.549 vm beépített vágány, 47.000 nm útburkolat, a fejlesztéssel érintett partfal hossza: 230 fm.

Stratégiai célok:
A XXI. század kihívásainak megfelelő, a Duna-menti térség szempontjából meghatározó, dinamikusan fejlődő, központi szerepkörrel rendelkező kikötő kialakítása.

Operatív célok:

- Intermodalitás növelése a kikötő belső közlekedési módjainak (közúti, vasúti, vízi) integrált fejlesztése és összekapcsolódása révén.
- Az áruszállítási volumen növelése a city logisztikai funkció erősítésével és a kikötő-logisztikai funkciók kapacitásának növelésével.

A hazai és európai uniós jogszabályokkal harmonizáló kikötői kapacitások létrehozása.