MAHART-SZABADKIKÖTŐ ZRT.


Táraságunk a MAHART - Szabadkikötő Zrt tulajdonosunk az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt alapítói hatáskörében meghozott 101/2005. (V.26.) számú Alapítói határozata alapján 2005. május 26-án kiválással történt szétválás során jött létre. A kiválás célja, hogy a Társaság tulajdonában álló földterületek, a földterületeken álló felépítményekkel, a kapcsolódó infrastruktúrával együtt, valamint a vagyonleltár, illetve a vagyonmérleg tervezetekben meghatározott bizonyos más eszközökkel együtt – amelyek tartósan állami tulajdonú társaság tulajdonában maradnak – külön társaság vagyonát képezzék, annak érdekében, hogy az ÁPV Rt. eleget tehessen a Társaság jogelődjének privatizációjáról szóló 2220/2003. (IX.12.) sz. Korm. határozatnak, valamint az úgynevezett Csepeli Szabadkikötőt országos közforgalmú kikötővé nyilvánító 1019/2005. (III.10.) sz. Korm. határozatnak. A tulajdonos és egyben vagyonkezelő MAHART- Szabadkikötő Zrt. az országos közforgalmú kikötői státusz biztosítása érdekében folyamatosan tervezi és végrehajtja a kikötõ működtetéséhez szükséges beruházásokat, és a beruházások befejezését követően a könyveiben aktiválja és nyilvántartja a fejlesztéseket.

A kikötőben a tulajdonos és egyben vagyonkezelő MAHART-Szabadkikötő Zrt-től az infrastruktúrát működtető cégek nyílt pályázaton szereztek jogot az infrastruktúra mûködtetésére, azzal a feltétellel, hogy a kikötői infrastruktúra használatát mindenki számára egyenlõ feltételek mellett kell biztosítani.

A Társaság alapítói jogkörét 2014. november 19-ig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta. A nemzeti fejlesztési miniszter 46/2014 (XI.19) NFM rendelettel módosította az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012 (XII.22) NFM rendeletet, mely alapján a MAHART-Szabadkikötő Zrt. kikerült az MNV Zrt. közvetlen kezelésű társasági portfóliójából és átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezelésébe.